Trwa ocena formalna wniosków, które wpłynęły do nas w ramach "Spinacza kultury" !