Instruktor – Henryk Krakowiak

 

Od grudnia 2005 roku grupa zapaleńców z Klubu Seniora zaczęła nieśmiało wkraczać w arkana sztuki malarskiej. Patronat nad plastykami  zgodził się bezinteresownie sprawować nasz rodzimy artysta malarz Henryk Krakowiak. Pan Henryk pomaga w czasie malowania pokonywać lęki, dodaje otuchy i chwali poczynania uczestników, wskazując błędy bardzo dyskretnie. Astry pokazywały swoje prace na kilkunastu wystawach w Polsce, Niemczech i Czechach. W 2007 roku brali udział w „Lubuskim Przeglądzie Twórczości Nieprofesjonalnej” w Wojewódzkiej Bibliotece im. C.K. Norwida w Zielonej Górze. Otrzymali tam nagrodę grupową dla Klubu i nawiązali przyjazne kontakty z zielonogórską grupą „Babie Lato”. Wraz z tą grupą uczestniczyli w wielu plenerach malarskich. Obecnie przyjaźnią się i malują wspólnie z niemiecką grupą malarzy z Heinersbrück. To pozwala im podnosić swój poziom artystyczny, co skutkuje wieloma wystawami grupowymi i indywidualnymi. Prace grupy wykorzystane zostały w kalendarzu na rok 2012, którego wydawcą był Urząd Gminy w Świdnicy.

 

 

 

WARSZTATY PLASTYCZNE

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu.

Poniedziałek - godz. 12:00-14:00

Pracownia plastyczna w GOK w Świdnicy.