Spotkania odbywają się raz w miesiącu
w Gminnej Bibliotece Publicznej w godzinach 18:00-19:00.