Instruktor - Henryk Krakowiak

 

Zajęcia grupy ceramicznej odbywają się raz w tygodniu w Gminnym Ośrodku Kultury w Świdnicy. Amatorzy lepienia w glinie spotykają się regularnie i w trakcie dwugodzinnych zajęć realizują swoje indywidualne projekty i wizje. W 2013r. władze gminy zakupiły na potrzeby działającej w Gminnym Ośrodku Kultury grupy piec do wypalania ceramiki, koło garncarskie oraz kilka gotowych gipsowych form. Efekty pracy grupy ceramicznej przedstawiane są regularnie na lokalnych wystawach w Muzeum Archeologicznym Środkowego Nadodrza w Świdnicy oraz w trakcie czerwcowych Dni Ziemi Świdnickiej. Grupa brała również udział w warsztatach ceramicznych zorganizowanych przy okazji Motopikniku – Rajdu o Puchar Wójta Świdnicy w 2015r., na terenie nieczynnej już fabryki doniczek w Letnicy.

 

 Pan Henryk Krakowiak przy pracy    

 

 

WARSZTATY CERAMICZNE

Zajęcia odbywają się we wtorki w godz. 17:00-19:00

 W pracowni plastycznej w GOK w Świdnicy

Koszt udziału w sekcji ceramicznej dla dorosłych to 70,00 zł miesięcznie.