Projekt "Dwa razy Świdnica"

 

W dniach od 25 do 27 maja 2018 r. członkowie Stowarzyszenia Klub Seniora
w Świdnicy odwiedzili    Świdnicę województwo dolnośląskie. Zwiedzili Kościół Pokoju pw. św. Trójcy, Katedrę pw. św. Stanisława i Wacława, Muzeum Dawnego Kupiectwa oraz Rynek. Przewodnikiem po Świdnicy był Pan Mariusz Barcicki Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej. Nawiązali współpracę ze Świdnickim Uniwersytetem Trzeciego Wieku. W sobotę 26 maja mieli możliwość podziwiania dorobku artystycznego seniorów z terenu powiatu świdnickiego, bowiem
na świdnickim Rynku odbywał się III Przegląd Twórczości Artystycznej Seniorów.

Projekt pt. "Dwa razy Świdnica" współfinansowany był ze środków budżetu Gminy Świdnica w ramach współpracy Gminy Świdnica z organizacjami pozarządowymi.

 

 

 

ZDJĘCIA

 

 

Prezes: Bogumiła Hadzicka

 

Klub Seniora w Świdnicy powstał 13 listopada 2002 roku z inicjatywy Marii Serafin, która przez 10 lat była jego prezesem. Celem działalności Klubu było skupienie i uaktywnienie osób starszych wokół spraw dotyczących środowiska lokalnego. Klubowicze szybko włączyli się w wiele społecznych inicjatyw: wspierali budowę kaplicy cmentarnej i remont kościoła, współorganizowali wiele imprez kulturalnych, troszczyli się o dzieci niepełnosprawne. Członkowie Klubu Seniora realizują swoje pasje w wielu grupach artystycznych. Często spacerują, korzystając z uroków lokalnej przyrody, wyjeżdżają do teatru i kina oraz zwiedzają kraj  podczas dłuższych wycieczek nad morze czy w góry. Uczestniczą chcą pokazać, że przekroczenie wieku emerytalnego nie musi oznaczać końca aktywności towarzyskiej. Organizują spotkania przy ognisku (majówka, noc Świętojańska, pieczony ziemniak). Dziś do Klubu Seniora należą 64 osoby. Spotkania klubu odbywają się dwa razy w miesiącu i cieszą się wielkim zainteresowaniem wśród uczestników.

 

Klub Seniora uczestniczy w konkursach na najpiękniejszy wieniec dożynkowy, zdobywając nagrody i wyróżnienia. Wieniec naszej członkini Stanisławy Staszak „Dzban” zdobył II miejsce jako wieniec dożynkowy Powiatu Zielonogórskiego w kategorii wieńca współczesnego. Klub jest pomysłodawcą pleneru rzeźbiarskiego odbywającego się co roku w Świdnicy, prowadzonego przez rzeźbiarza, członka naszego klubu Grzegorza Hadzickiego.

Klub Seniora  to miejsce tworzone przez seniorów i dla seniorów. Za aktywny udział w życiu kulturalnym i społecznym Gminy, za wielkie zaangażowanie w promocję Ziemi Świdnickiej oraz troskę o jej jak najlepszy wizerunek Klub otrzymał w 2009 roku Nagrodę Kulturalną Gminy Świdnica.

 

KLUB SENIORA

 

Spotkania – 2 razy w miesiącu

Wtorek – godz. 17:00-19:00

Sala widowiskowa w GOK w Świdnicy