Gminny Ośrodek Kultury

 ul. Ogrodowa 37,  66-008 Świdnica

NIP 973 099 08 99 tel.: 68 327-33-22

 

 

Dyrektor

Paulina Szewczyk

tel. 607-740-849 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Księgowość

Iwona Urbańska

tel. 68 327-33-22 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Sekretariat

 

 Specjalista ds. organizacji imprez

Paweł Kierzek

 tel. 68 327-33-22 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Specjalista ds. administracji i organizacji imprez

Paulina Sidoruk

 tel. 68 327-33-22 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 Biblioteka

Bożena Trubiłowicz

tel. 68 327-32-80 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

                 

 

 

Działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Świdnicy

 

Do podstawowych zadań Gminnego Ośrodka Kultury należą:

1) edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę,

2) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych,

3) tworzenie warunków do wspierania i rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego,

4) współpraca, w tym również międzynarodowa, z placówkami oświatowymi, instytucjami  i stowarzyszeniami kulturalnymi oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie kultury i sztuki,

5) ochrona dziedzictwa narodowego, podtrzymywanie tradycji lokalnych, w tym artystycznych,

6) prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej w dziedzinie kultury, sztuki  i historii.

 

W zakresie działalności Gminnego Ośrodka Kultury jest również prowadzenie Gminnej Biblioteki Publicznej.

Biblioteka prowadzi działalność służącą zaspokajaniu potrzeb czytelniczych, oświatowych, kulturalnych i informacyjnych, w szczególności poprzez:

1) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochronę materiałów bibliotecznych,

2) obsługę użytkowników, przede wszystkim udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej, zwłaszcza informowanie o zbiorach własnych, innych bibliotek, muzeów i ośrodków informacji naukowej, a także współdziałanie w tym zakresie z archiwum,

3) prowadzenie działalności bibliograficznej, dokumentacyjnej, edukacyjnej i popularyzatorskiej,

4) udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wymiany międzybibliotecznej,

5) organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych mieszkańcom gminy,

6) współdziałanie z innymi bibliotekami i instytucjami kultury w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności gminy,

7) organizowanie i prowadzenie różnych form pracy z czytelnikami, służących popularyzacji książki, sztuki i nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego Gminy,

8) współpracę z innymi bibliotekami, instytucjami kultury, podmiotami prowadzącymi działalność kulturalną, stowarzyszeniami i związkami twórców i artystów oraz organami władz publicznych zajmujących się działalnością kulturalną w kraju i za granicą.